BETA
Vyplatíme exekuce

U nás není exekuce překážkou. Dokážeme vám vyplatit exekuci a bez poplatků předem. Půjčka na vyplacení exekuce od nás je bez poplatků předem.

Požádat

Vyplacení exekuce, zastavení exekuce, půjčka na exekuci

Zasáhla Vás přírodní katastrofa natolik, že smetla Vaše obydlí z povrchu zemského, že teď nemáte střechu nad hlavou a zoufale hledáte obydlí? Zatím bydlíte u svých známých, kamarádů, příbuzných, ale dlouho se tam zdržet nechcete? Pojišťovna sice vyplatí nějakou částku, ale ta nebude stačit ke koupi nového domu/bytu. Nějaké peníze na svém bankovním účtu máte, ale výsledný součet peněz pořád nedává částku, která je nutná ke koupi nového obydlí. Proto zamýšlíte nad půjčkou a dostáváte se do situace, kde výhodnou půjčku najít.

Nebankovní půjčka bez poplatků

Trh, který tyto služby poskytuje, je nasycen spoustami společností, ale ne každý společnost musí zrovna vyhovovat Vám. Hledáte zrovna tu společnost s lidským přístupem, která Vám poskytne půjčku přímo podle představ? Máte štěstí, my jsme společností, která nabízí svým klientům, co nejvýhodnější služby, aby s jejich pomocí vyšli ze zdánlivě neřešitelné situace.

Jaká je naše nebankovní půjčka

Co za konkrétní produkty naše společnost nabízí? Poskytujeme půjčky v rozmezí od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč, kdy se jedná o půjčky bez registru, což znamená, že sice nahlížíme do registru dlužníků, ale nedáváme skutečnostem v něm velkou váhu. Nabízíme jak spotřebitelskou, tak podnikatelskou půjčku, u které nehledíme na Vaše příjmy a daňové přiznání.

Je ale podmínkou půjčku zajistit nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby, tudíž je tato možnost pro Vás výhodná, neboť za Vás může půjčku zaručit přítel či příbuzný. O jakou nemovitost se může jednat? Může to být dům, byt, pole, louka či pozemek. Ve zkratce se může jednat o vše, co je zapsané na katastrálním úřadu.

Nebankovní půjčka s exekucí

Jestliže se vyskytnou nějaké právní vady, např. v podobě exekuce, tak je buď vyřešíme, nebo se s nimi srozumíme. Jak vysokou půjčku dostanete vzhledem k hodnotě nemovitosti? Svým klientům poskytujeme půjčky až 80% z hodnoty nemovitosti, kterou je půjčka zaručena. To v praxi znamená, že Vám půjčíme nevýše 3.200.000,- Kč, jestliže nemovitost má hodnotu 4.000.000,- Kč.

Jak probíhá sjednání půjčky? Na základě Vaší žádosti posoudíme a nabídneme produkt, který, v případě, že se Vám nebude líbit, můžete zamítnout, a tak nebudete platit žádné peníze navíc. To platí i v případě, jestli chcete, abychom Vaši žádost zpracovali předem. Ke všem žádostem přistupujeme individuálně a řešíme je na přání klientů. Sjednané půjčky poskytujeme zpravidla do 3 dnů od podání žádosti.

Nebankovní půjčka na koupi nemovitosti

Půjčka se stala vhodnou k realizaci koupi nového obydlí, úspěšně jste se přestěhovali, ale najednou se vyskytly problémy se splácením? Co s nimi? Při problémech se splácením preferujeme domluvu s Vámi před vymáháním a tím i navyšováním dlužné částky. Častokrát nastavujeme individuální splácení, což znamená, že během určité doby splácíte pouze část splátky, např. během 1 roku pouze 1/2 splátky. Jestliže jste si našetřili dostatečnou sumu a hodláte půjčku splatit předem, tak tím uspoříte budoucí úroky.

Naše společnost umí s nemovitostmi a jejich financováním prakticky vše, co lze. Patříme mezi přední společnosti na trhu, kde díky dlouholeté praxi a získaným kontaktům se snažíme sjednat pro své klienty co nejvýhodnější produkty.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.exekuceneniprekazkou.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.